Головний інженер на виробництві

Дата:
30.10.2016
Контактна особа:
Любовь Мирная
Адреса:
Карлівка, Полтавська область
Телефон:
+380 (50) 367-6445
Вид зайнятості:
повна занятість
Email:
mirnaya@kmzindustries.ua

Вимоги до освіти:

 • Вища технічна освіта в галузі машинобудування, верстатобудування, приладобудування, будівельних конструкцій. Диплом спеціаліста або магістра


Вимоги до стажу та досвіду роботи:

 • Досвід роботи на підприємствах машинобудування, верстатобудування, приладобудування, на посаді начальника енергомеханічного відділу, головного механіка, не менше 5 років, в тому числі головного інженера не менше 3 років


Основна мета посади:

 • Забезпечення безперебійної роботи заводу


Основні завдання посади:

 • Визначення шляхів технічної реконструкції підприємства та переоснащення виробництва
 • Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва і його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість продукції, робіт та послуг
 • У відповідності із затвердженими планами підприємства на середньострокову та довгострокову перспективу керує розробкою заходів по реконструкції та модернізації підприємства, попереджує шкідливий вплив виробництва на навколишнє середовище, дбайливому використанню природних ресурсів, створенню безпечних умов праці та підвищенню технічної культури виробництва
 • Організовує розробку та реалізацію планів впровадження нової техніки та технології, проведенню організаційно-технічних заходів, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
 • Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт та модернізацію обладнання, досягнення високої якості продукції в процесі її виробництва
 • Керує діяльністю технічних служб підприємтсва, контролює результати їх роботи, стан трудової та виробничої дисципліни в підлеглих підрозділах


Має знати та застосовувати:

 • Законодавство України
 • Виробничі потужності підприємства
 • Технологію виробництва продукції підприємства
 • Порядок складання і узгодження планів виробничо-господарської діяльності підприємства
 • Ринкові методи господарювання і управління підприємством
 • Порядок укладання і виконання господарських і фінансових договорів
 • Науково-технічні досясгення у відповідній галузі виробництва і досвід провідних підприємств в соответствующей отрасли производства и опыт передовых предприятий


Особливі вимоги:

 • Знання офісних програм Word, Exсel, Outlook
 • Знання теорії Бережливого виробництва


Особисті характеристики:

 • Уважність
 • Відповідальність
 • Вміння працювати в команді
 • Орієнтація на результат


Оплата праці: Кінцевий рівень оплати праці буде визначений після співбесіди з претендентом

Хотите работать в KMZ Industries?