Виникнення особлиої інформації про емітента | KMZ Industries

Виникнення особлиої інформації про емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ

         про виникнення особливої інформації про емітента

     1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «КАРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

     1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.

     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14311169.

     1.4. Місцезнаходження емітента: 39500, Полтавська область, м. Карлівка, вул. Сергія Нігояна, 2.

     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:(05346)2-21-38, 2-22-79

     1.6. Електронна поштова адреса емітента: pivnenko@kmzindustries.ua

     1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kmzindustries.ua

     1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Рішенням Наглядової ради (протокол засідання наглядової ради ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» № 03/02/2017 від 03.02.2017р. Красюка Руслана Володимировича звільнено з посади Генерального директора ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» (припинено повноваження) з 3.02.2017р. за угодою сторін (п.1.ч.1. ст..36 Кодексу законів про працю України). Часткою в статутному капіталі ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» Красюк Р.В. не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини Красюк Р.В. не має.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» (протокол № 03/02/2017 від 03.02.2017р.), з 04.02.2017р. безстроково призначено (обрано) Генеральним директором ПАТ «Карлівський машинобудівний завод» Калашник Валерію Михайлівну. Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний економічний радник з питань прямих інвестицій ТОВ «Драгон Есет Менеджмент», член Ревізійної комісії емітента, директор фінансовий ПАТ «Карлівський машинобудівний завод». Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини Калашник В.М. не має. Вказана особа дозволу на розкриття паспортних даних не надала.

Прокрутити до верху

Натисніть «Подобається», щоб читати
KMZ Industries у Facebook