Завантаження
Азбука елеватора
Азбука елеватора

Досвід розробки ПВР в KMZ Industries

22.06.2022

В статті ми говорили про те, що виконання робіт з відновлення та/або посилення конструкцій силосів треба виконувати за умовами авторського нагляду з боку розробника силосу та на основі розробленого  та узгодженого проєкту виконання робіт (далі – ПВР).

Проєкт виконання робіт може бути розроблений проєктувальником організації-підрядника, котра веде роботу. В KMZ Industries ПВР розробляють досвідчені фахівці департаменту монтажу та будівництва. В цій статті про досвід розробки ПВР розповідає Георгій Анфалов, головний інженер проєктів (ГІП) департаменту монтажу та будівництва KMZ Industries.

Що таке ПВР?

Анфалов Георгий Борисович KMZ Industries
Георгій Анфалов, головний інженер проєктів (ГІП) департаменту монтажу та будівництва KMZ Industries

Почнемо з початку. В ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» визначено поняття «проєктно-технологічна документація (далі – ПТД)», яка містить в собі проєкт організації будівництва (далі – ПОБ) та проєкт виконання робіт (далі – ПВР):

 1. Проєкт організації будівництва – це комлекс організаційних рішень. ПОБ є частиною проєкту будівництва об’єкта та розроблюється проєктувальником.
 2. Проєкт виконання робіт – це комплекс технічних рішень. ПВР розроблюється підрядником робіт на підставі ПОБ та узгоджується із замовником перед оформленням наряду-допуску до ведення робіт на об’єкті.

Виконання робіт без ПВР не дозволяється.

Технічні рішення, вказані у ПВР, націлені на:

 • визначення способу виконання робіт;
 • скорочення строків виконання робіт;
 • виконання вимог з охорони праці;
 • виконання вимог з екологічної безпеки.

Згідно спеціалізації в будівництві ПВРи бувають:

 • загально- та спеціально-будівельні;
 • ремонтно-монтажні для обладнання;
 • електротехнічні;
 • спеціально-технологічні.

ПВР в нормативній документації України

В законодавстві України, нажаль, вимоги до розроблюваних ПВР дуже нечіткі. Тому в різних галузях ці вимоги розроблені в різному ступені чіткості. Зустрічаються різночитання, недоробки та суперечності. Кращим рішенням цього питання мені бачиться керуватися вимогами й традиціями галузей, де ці питання більше пропрацьовані та де історично склалися якісь форми та взаємовідносини у виробництві, де використовується нарядна форма виконання робіт підвищеної небезпеки.

При більш детальному вивченні галузевих документів для тих підприємств, де розміщується продукція KMZ Industries, наприклад:

 • НПАОП 15.4-1.06-97 «Правила безпеки для олійно-жирового виробництва»;
 • НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна»;
 • НАПБ В.01.057-2006/200. «Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України»,

ми не можемо отримати вичерпні вказівки стосовно форми та змісту ПВР. Тому є сенс узагальнювати та використовувати досвід інших галузей в цьому питанні.

Наприклад, в галузі енергетики є НПАОП 40.1-1.02-01 «Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж». Там говориться, що у ПВР повинні бути відображені такі вимоги:

 • забезпечення монтажної технологічності конструкції та обладнання;
 • безпечне розміщення машин та механізмів;
 • місця та способи кріплення канатів та запобіжних ременів під час проведення робіт на висоті;
 • забезпечення засобами контейнеризації та тари для переміщення штучних та сипучих матеріалів;
 • забезпечення вантажозахватними пристроями (вантажними стропами, траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси та габаритів переміщуваного вантажу, умов стропування та монтажу;
 • забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що розбираються під час виконання демонтажу конструкцій;
 • необхідність виконання захисних перекриттів при виконанні суміщених робіт на одній вертикалі.

В тому ж документі зафіксовано, що окрім цього у ПВР повинні бути вказані:

 • номенклатура пристроїв, пристосувань та засобів індивідуального та колективного захисту робітників;
 • засоби риштування, призначені для виконання даного виду робот або даної операції;
 • шляхи та засоби підйому робітників до робочих місць.

Наскільки детальним повинен бути ПВР?

Хочеться приділити увагу також питанню про глибину проробки «дрібниць» в ПВР.

ДБН А.3.1-5-2016 вказує: «…Необхідний ступінь деталізації матеріалів ПВР встановлюється генпідрядником або замовником…».

В цьому випадку глибина проробки може варіюватися залежно від багатьох факторів. Серед них – строки розробки, вартість, кваліфікація сертифікованого головного інженера проєкту (далі – ГІП). А також кваліфікація виконроба, який несе, в решті-решт, відповідальність за успіх виконання робіт.

В цьому й полягає розподіл відповідальності в тандемі «ГІП – виконроб». При надмірному спрощенні ПВР відповідальність виконроба зростає. І навпаки. Тому витрати на розробку ПВР в загальній вартості виконуваних робіт повинні закладатися в «необхідних»(оптимальних) розмірах.

ВАЖЛИВО: Економія на цій статті кошторису може призвести до ризиків, пов’язаним із термінами робіт та здоров’ям людей.
 • Що мається на увазі під «необхідністю»(оптимальністю) розмірів витрат на ПВР?
  Це пов’язано з фінальною вартістю робіт та розподілом заробітку в підрядному підприємстві. Норм на вартість ПВР в складі робіт немає. Хоча практика оцінки розробки ПВР підприємцями-проєктувальниками є. Це не так дешево, як декому бажалося би. Вартість – це завжди певний компроміс. Про вартість ПВР поговоримо трохи згодом.
 • Чи узгоджується ПВР з виконробом перед його підписанням?
  Розробник ПВР завжди контактує з майбутнім виконробом робіт, які проєктуються. Як завжди, бувають випадки відпрацьованих технологій, де «всі все знають». А бувають ситуації, коли доводиться винаходити нові способи та пристосування. Тоді роль розробника ПВР закономірно більш важна.
 • ПВР допомагає перерозподілити та фіксує документально розподілення відповідальності між замовником та підрядником. Терміни та графіки виконання робіт, які можуть бути вказані в ПВР, зазвичай виводяться в інші документи (в першу чергу договірні). Наприклад, у ньому завжди зазначено, що має бути готове на об’єкті для початку будівництва чи монтажу.
 • Яким перевіряючим органам необхідно надавати ПВР? На етапі перед початком будівництва замовник разом зі своїм фахівцем з охорони праці та іншими технічними фахівцями узгоджує ПВР (свій або підрядника). У процесі ведення робіт пред’являє його представникам технічного нагляду. А, не доведи Бог, під час розслідувань нещасних випадків чи аварій – представникам Держнагляду з охорони праці або спільним слідчим комісіям. Після завершення робіт – в пакеті проєктної, проєктно-технологічної та іншої  документації – архітектурній інспекції для введення об’єкта будівництва в експлуатацію.

Як виглядає ПВР?

Зовні ПВР виглядає по-різному. Його оформлюють або за правилами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), або за правилам будівельного креслення.

ПВР містить в собі текстову частину (записка) та графічну частину (креслення, технологічні карти). Якщо є можливість включити креслення у вигляді ілюстрацій в записку – це дозволяється. Також якщо можливо текст розмістити достатнім чином на кресленні – це теж можливо. Ось приклад першого аркушу ПВР на монтаж конусних силосів на одному з об’єктів. Аркушів, звичайно, більше. Також в нього входить повна пояснювальна записка. Також все монтажне оснащення розроблене та виготовлене офіційно. Воно випробувано та має право бути використано в цій роботі.

Стаття про ППР_Пример части ППР_Строительно-монтажные работы та элеваторе
Рис. 1. Приклад першого аркушу ПВР на монтаж конусних силосів на одному з об’єктів з обладнанням KMZ Industries

А ось приклади з інших галузей. Вони можуть бути цікавими для розуміння суті ПВР та їх різноманіття. Нижче – приклад двох аркушів з проєкту заміни валу вагою 30 т через вікно другого промислового поверху цеху. Тут розроблені всі деталі використаної для цього металоконструкції, також спеціальне стропування складних вантажів та інше.

А ось приклад ПВР демонтажу небезпечних деталей будівлі, що була частково зруйнована внаслідок пожежі (впав увесь дах).

Пример части ППР_Демонтаж после пожара и разрушения
Рис. 4. Приклад ПВР демонтажу небезпечних деталей будівлі, частково зруйнованої внаслідок пожежі

В таблиці нижче можна ознайомитися, який обсяг займають в загальному обсязі ПВР ті чи інші його частини.

РоботиОбсяг робіт  по відношенню до загального, %
1.    Збір та аналіз вихідних даних, підбір техдокументації. Складання, узгодження та затвердження техзавдання.10
2.    Розробка відомості об’єму ремонту.5
3.    Складання мережевого (або іншого) графіка ремонту.10
4.    Розробка плану розміщення складових частин обладнання та робочих місць у процесі ремонту.5
5.    Розробка програми виведення обладнання в ремонт та приймання обладнання з ремонту.5
6.    Розробка технологічних карт (із використанням відповідної типової програми) на виконання окремих робіт у технологічній послідовності, операційному контролі.15
7.    Розробка креслень, схем монтажу (демонтажу) обладнання з розкладкою на ремонтних та збиральних майданчиках, підйом та переміщення вантажів, встановлення тимчасових та монтажних пристосувань, а також транспортних шляхів.15
8.    Розробка проєктної документації на спорудження неінвентарних засобів риштування, на закріплення спеціальних вантажопідіймальних пристроїв та спеціального технологічного оснащення.15
9.    Розробка пояснювальної записки, що містить в собі: вступ, призначення, область використання ПВР, технічні характеристики засобів технологічного оснащення, вимоги безпеки та пожежної безпеки при проведенні робіт,  вимоги до організації та проведення робіт, переліку використовуваних ЗІЗ, інструменту та пристосувань.20
Усього100

ПВР, що розроблені KMZ Industries, зосереджені на необхідних технічних рішеннях. Економічні складові технології, вказані в пп. 2 та 3 з таблиці, яка представлена вище, відокремлюються від ПВР для оперативного планування монтажної організації й замовнику не надаються.

Скільки часу потребує розробка ПВР?

Якщо говорити про поточну роботу, це може бути від однієї безсонної ночі до строків більше року.

У випадках розробки дуже складних та відповідальних ПВР застосовуються як винаходи, так і додаткові дослідження, дослідницько-конструкторські розробки з моделюванням різного рівня. Тоді розробка ПВР може тривати більше року (в такому випадку безумовно береться до уваги й те, чи має такий час замовник).

Багато залежить від досвіду проєктувальника. Особливо на етапі прийняття самих технічних рішень.

Важливий етап збору вихідних даних, візуального огляду місця проведення робіт. Якщо це нове проєктування на пустому місці, то можливо виконати роботу дистанційно. А якщо ситуація складна, роботи треба вести в обмежених умовах діючого виробництва, то виїзд на місце необхідний. Це може бути не один день відрядження. Розробник повинен повернутися з повним набором вихідних даних та остаточним технічним рішенням, яке, звичайно, погоджене із замовником.

Іноді  роботи потребують часткової або повної зупинки виробництва. Іноді часткового демонтажу деяких наявних конструкцій  з їх подальшим відновленням.

За цими роботами йде безпосереднє графічне втілення ПВР (у наборі та кількості ліній, знаків, аркушів креслень, розрахунків і аркушів тексту тощо).

Скільки коштує ПВР?

ПВРи, що розробляються в KMZ Industries, вивірені за оптимальністю технічних рішень та глибиною проробки на підприємствах агропромислової галузі України та за кордоном. Вартість їхньої розробки склалася відповідно до цих показників протягом багатьох років та входить до вартості монтажних робіт. Окремо про ціну ПВР можна говорити тільки при розробці ПВР на вільному ринку.

Замовник безумовно хотів би зорієнтуватися, який відсоток часу/грошей від загального обсягу будівельно-монтажних робіт належить до розробки ПВР. Але і тут все дуже індивідуально, та це питання компромісне, звичайно. Методики оцінювання різняться, і різнобій в цінниках дуже великий. Але в практиці поточних ПВР мені бачиться більш зрозумілим підхід «за трудомісткістю». Його краще розуміє розробник.  

ПВР входить зазвичай до «загальновиробничих витрат» або відокремлюється окремим рядком у кошторису. Якщо замовлення отримане підрядником за демпінговою ціною, то скільки залишить керівник підрядника на розробку ПВР? Зазвичай він зведе цю статтю до мінімуму. Особливо коли немає загрози покарання за це. В такому випадку про наповненість та якість ПВРу не йдеться взагалі.   

Що буде, якщо ПВР відсутній?

Головне, що повинен розуміти як замовник, так і підрядник робіт: відсутність ПВР на об’єкті – це злочин, який може призвести до законних наслідків. Відповідальні замовники зазвичай правильно розуміють цю ситуацію (небезпеку) для них. А решту «вчить життя», коли можна втратити не тільки гроші.

Якщо підрядник та його робітники, що виконують роботи, поставлять свій підпис на аркуші ознайомлення з ПВР (а вони зобов’язані це зробити перед початком роботи), то й відповідальність за те, що вони роблять, будуть відчувати більшу.

Потрібен приклад? Будь-які аварії з підйомними кранами  під час підіймання силосів – це одразу питання до ПВР, в якому вказуються умови виконання підіймальної операції для конкретного вантажу.

Будь-які аварії з підйомними кранами  під час підіймання силосів – це одразу питання до ПВР, в якому вказуються умови виконання підіймальної операції для конкретного вантажу.  

Короткі висновки: чому ПВР повинен бути

Для наших замовників – які будують, модернізують та розширюють елеватори – під час виконання будівельних робіт ПВР є обов’язковим з кількох причин:

 • Так вимагає українське законодавство з організації будівельних робіт. Під час введення об’єкту в експлуатацію замовник повинен бути готовим надати в загальному пакеті документації всі ПВР усіх своїх підрядників та власних будівельних робіт.
 • Згідно з Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 р. №1050 «Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» відповідальність за охорону праці на об’єкті несе замовник. ПВР входить до структури документального розподілення відповідальності за порушення норм технічної безпеки та захисту здоров’я робітників.
 • У випадку виникнення аварій під час будівництва наявність ПВР полегшує виявлення причин таких ситуацій. Пам’ятайте, «раптом що» – першим ділом розглядають ПВР. Його у вас затребують, не дай Бог, звичайно, і прокурор, і Держнагляд з охорони праці.

Монтажний підрозділ KMZ Industries завжди працює за ПВР. Такий підхід до справи виправдовує себе практикою. На даний момент ми виконуємо три види робіт: монтаж нового обладнання та ремонтні або демонтажні роботи. Це може бути особливо актуально під час відновлення підприємств.

Досвід нашої колективної роботи та досвід окремих фахівців нашої команди під час  розслідування деяких нещасних випадків і технічних аварій доказує високу якість ПВР, розроблених в KMZ Industries, їхню технічну грамотність, достатність їх глибини та деталізації. Чи не це є найкращим доказом їх необхідності в нашій роботі та в будівництві загалом?

І пам’ятайте: ПВР завжди є важливою частиною великої колективної праці, яка і зветься будівництвом.

Георгій Анфалов, ГІП департаменту монтажу та будівництва KMZ Industries (Facebook)

ПОПУЛЯРНЕ

KMZ INDUSTRIES ОГОЛОШУЄ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ РАДНИЦЕЮ КОЛИШНЮ ТОП-МЕНЕДЖЕРКУ AGI

KMZ Industries – провідний український виробник рішень для зберігання та обробки зерна – оголошує про призначення Вікторії Умін на посаду Стратегічної радниці. Докладніше

Елеватор під кулями: як швидко відновити пошкоджений силос і не витратити даремно гроші

Курс на енергоефективність: нові транспортери та норії KMZ Industries знайшли своїх перших покупців

Розроблено та випробувано нові лінійки ланцюгових транспортерів та норій продуктивністю 100 та 175 т/год. Докладніше

«АГРО ГРАНТИ»: відтепер інформація про актуальні гранти та фінансові програми для агро в одному Telegram-каналі

Ефективність служби головного інженера можна визначити за кількістю проблем, що виникають саме в незручний час: коли обладнання працює з продуктом

Про важливість служби головного інженера та про необхідні заходи, які дозволяють запобігти проблемам на елеваторі, директор з монтажу та будівництва KMZ Industries Вячеслав Степанчук. Докладніше

Ключові імпортери елеваторного обладнання KMZ Industries – з найближчих країн

Найбільшу частку в експорті обладнання KMZ Industries має Румунія

Докладніше

Синергія | KMZ Industries

Синергія між виробництвом, командою та аграріями є основою успіху кожного у цьому переліку. Разом ми створюємо нові можливості для розвитку галузей та сприяємо розбудові України. Об'єднуємо зусилля та допомагаємо один одному реагувати на нові виклики та змінні обставини. Докладніше

НОТАТКИ З ПЕРЕДЗАЯВОЧНОГО ВЕБІНАРУ USAID АГРО ПРО ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОТУЖНОСТЕЙ З ДОРОБКИ, СУШІННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

USAID АГРО надасть до 270 млн грн співфінансування на розвиток потужностей з доробки, сушіння та зберігання зерна. Ось що треба знати перед тим, як подати заявку на участь у конкурсі та збільшити свої шанси на отримання гранту. Докладніше
СВІТОВИЙ ВИРОБНИК

ПОНАД 5000 ПРОЄКТІВ
ВТІЛЕНО В СВІТІ

Поділитися:
Відправити посилання
на цю сторінку: